Barion Pixel
Bezpečné produkty

GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83 /EÚ je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy (nákupu tovaru) do 14 dní od prevzatia tovaru.
Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť od obdržania tovaru do 14 dní doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho.
Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodenýTovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe na doleuvedenú adresu. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar (bez poštovného) zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní tovaru.  Tovar zhotovený podľa požiadaviek kupujúceho sa nedá vratiť!

GARANCIA VÝMENY TOVARU

V prípade výmeny tovaru (topánky nespĺňajú vaše očakávania, nesprávne zvolená veľkosť, atď.) sú podmienky rovnaké, ako pri garancii vrátenia peňazí s tým rozdielom, že miesto vrátenia peňazí ste si zvolili výmenu tovaru za iný. Lehota vrátenia tovaru je do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe na doleuvedenú adresu. Výmena tovaru musí byť uskutočnená písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručená spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre výmenu tovaru Vám zašleme nanovo vybraný tovar najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní tovaru. Náklady spojené so zaslatím vymeneného tovaru znáša kupujúci v hodnote dobierky.

ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach.Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci je povinný takéto vady prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný kupujúci reklamovať písomne najneskôr posledný deň záručnej doby.
Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.
V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na doleuvedenú adresu firmy.
Po obdržaní tovaru spolu s dokladom o kúpe a písomnej reklamácií (vyplniť formulár záručného listu) je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania. Súčasťou správy o výsledku reklamačného konania je posudok autorizovaného znalca v príslušnom odbore.

POZOR! Dĺžku záručnej doby nie je možné zamieňať so životnosťou obuvi, plným využitím obuvi a skutočnými úžitkovými vlastnosťami materiálu. Životnosť obuvi je daná spôsobom a intenzitou používania. Pri intenzívnom používaní môže byť životnosť obuvi kratšia ako záručná doba.

 

Adresa pre vrátenie tovaru:

Primeria Design Kft. 

6000 Kecskemét, Klebelsberg Kuno u. 17


Phone Mobil: +421 905 836-877

WWW Link Web: www.supykids.sk

Email E-mail: info@supykids.sk