Barion PixelBlog

MEMO supinované vložky

Zdravá detská obuv - 2019-06-06

MEMO korekčné zóny

Jeden alebo dva týždne pravidelného nosenia stačí na preukázanie opotrebenia tenkého okraja diagnostickej podrážky, čo poukazuje či je stav päty vášho dieťaťa optimálny, alebo vyžaduje korekciu. Pri správnom výbere stielky (vložky) sa stav päty upraví, opotrebenie päty budete vidieť v zóne 1 diagnostickej podrážky (vonkajší roh). Pokiaľ sa nosením vložiek MEMO obuvi nezačne opotrebovávať zóna 1, obráťte sa na svojho ortopéda alebo  Supykids detská obuv-Memo supinovanô vložkyfyzioterapeuta!

Zóna 1: Chôdza je správna, päta je zdravá. Používanie detskej obuvi MEMO pomáha k ďaľšiemu zdravému rozvoju päty. Odporúča sa nosiť modely s nížšou členkovou podporou (napr. Jáspis, Zafira, Verona). 

Zóna 2: Poklesnutá klenba päty smerom dovnútra, čo si vyžaduje použitie šedej vložky a pravidelné nosenie detskej obuvi MEMO. Odporúča sa nosiť modely s nížšou členkovou podporou (napr. Jáspis, Zafira, Verona).

Zóna 3: Poklesnutá klenba zadnej časti chodidla smerom dovnútra, zóna 3-4: zaťaženie celej vnútornej časti chodidla. Oranžová Valgus korekčná vložka MEMO obuvi je účinnou oporou pre poklesnutú klenbu chodidla. Modely s vysokou členkovou oporou (napr. Kenguru, Viki) poskytujú extrémne silnú oporu pre členky, ktoré sú fixované. Na dosiahnutie trvalého výsledku sa odporúča hravé zdravotné cvičenia!

Zóna 6: Sklon členka smerom von, zóna 5-6: zaťaženie celej vonkajšej päty smerom von. Vyžaduje sa pravidelné používanie béžovej pronačnej korekčnej stielky. Prosím, poraďte sa s odborníkom alebo fyzioterapeutom!

Memo supinované vložky (stielky).

Poklesnutá klenba päty dovnútra (opotrebenie diagnostickej podrážky MEMO vidíte v zóne 2); odporúča sa dodatočná podpora (navýšenie) päty o 5 mm pomocou korekčnej sivej stielky.

Sú dostupné vo veľkostiach 22-39.